Felelősségbiztosítás

Tisztelt Megbízó!

Az alábbiakban kívánjuk a társaság gazdasági felelősségét kiemelni, a vállalt feladatok elvégzésére vonatkozó vállalások megbízhatóságát hangsúlyozni.

Alulírott Rokko Guard Kft. (székhely: 1146 Budapest Istvánmezei út 2/a.  cg: 01-09-973368:, KSH: 23684432-8030-113-01 , képviseli: Nagy István és Tóth László ügyvezetők) visszavonhatatlanul az alábbi nyilatkozatot tesszük.

A társaság a GENERALI Biztosító Zrt.-nél évi ötvenmillió forint, továbbá káronként tizenötmillió forint összegű limit felelősségbiztosítással rendelkezik, amely a megbízási igény szerint növelhető.

Tudomásul vesszük, hogy felelősséggel tartozunk a szerződésben vállalt munkáért, a munka megkezdésétől a szerződés végéig, illetve a vállalt feladat teljesítése során.

Tudomásul vesszük, hogy alkalmazottaink eljárása során anyagi helytállási kötelezettség és felelősség terhel minden olyan, a Megrendelőt ért kárért, amelyek a vállalt munka teljesítésével összefüggésben, felróhatóan harmadik személyeknek személyükben illetve vagyonukban keletkeztek.

Fenti kockázatok csökkentése érdekében vállaljuk, hogy ajánlatunk elfogadása esetén a szerződés megkötését követő 10 napon belül a biztosításokat a megbízó igénye szerint növeljük.

A biztosító társaság kiválasztására a Megbízóval együttműködve, annak igényei szerint kerül sor.

Kelt : Budapest, 2012. június 01.

Nagy István és Tóth László
Ügyvezetők