Felelősségbiztosítási szándéknyilatkozat


Tisztelt Megbízó!

Az alábbiakban kivánjuk a társaság gazdasági felelősségét kiemelni, a vállalt feladatok elvégzésére vonatkozó vállalások megbízhatóságát hangsúlyozni.

Alulírott ROKKO SECURITY KFT. (székhely: 1146 Budapest Istvánmezei út 2/a.  cg: 01-09-898665:, KSH: 14321065-8030-113-01 , képviseli: Nagy István ügyvezető) visszavonhatatlanul az alábbi nyilatkozatot teszem.

A társaság az GENERALI Biztosító Zrt.-nél évi ötvenmillió forint, továbbá káronként ötmillió forint összegű limit felelősségbiztosítással rendelkezik, amely a megbízási igény szerint növelhető.

Tudomásul veszem, hogy felelősséggel tartozom a szerződésben vállalt munkáért, a munka megkezdésétől a szerződés végéig, illetve a vállalt feladat teljesítése során.

Tudomásul veszem, hogy alkalmazottaim eljárása során anyagi helytállási kötezettség és felelősség terhel minden olyan, a Megrendelőt ért kárért, amelyek a vállalt munka teljesítésével összefüggésben, felróhatóan harmadik személyeknek személyükben illetve vagyonukban keleztkeztek.

Fenti kockázatok csökkentése érdekében vállalom, hogy ajánlatom elfogadása esetén a szerződés megkötését követő 10 napon belül a biztosításokat a megbízó igénye szerint növelem.

A biztosító társaság kiválasztására a Megbízóval együttműködve, annak igényei szerint kerül sor.

Kelt : Budapest, 2010. június 01.

Nagy István
Ügyvezető

A cégünk vagyonvédelmi felelőségbiztosítása itt  megtekithető >>