Élő erős őrzés

Az élő erős védelem a legnagyobb hagyománnyal rendelkező vagyonvédelmi forma, mely alkalmazható objektumőrzés, szállítmány kísérés, valamint rendezvénybiztosítás során.

A vagyonvédelem mechanikai védelmen alapul, ezt egészítjük ki élő erős őrzéssel. Munkánkat elektronikus jelzőrendszer segíti. Az élő erős őrzést objektumokban, mint ipari létesítményekben, üzemekben, telephelyeken, gyárakban, irodaházakban alkalmazzuk. Az őrök ellenőrzik a ki és belépési jogosultságokat, a személyek és gépjárművek esetében is. Őrzik az objektumot, valamint a nyílt területen kihelyezett eszközöket, anyagokat. A megrendelő által meghatározott dokumentumokat vezetik, rendészeti és recepciós szolgálatot is ellátnak.

Az élő erős őrzés területei:

  • Pontőrzés
  • Területőrzés
  • Kombinált őrzés
  • Járőrözés
  • Személyvédelem
  • Sportesemények és rendezvények biztosítása

A pontőrzés módszerét egy objektum legérzékenyebb pontján alkalmazzuk. Ekkor egy helység, vagy útvonal élő erős védelme valósul meg. Az őrhely mérete, beláthatósága, valamint a felszerelés biztosítja a feladat szakszerű ellátását.

Területőrzés esetén az élő erős védelem látja el a korábban felsorolt feladatokat, mint jogosultság ellenőrzés, eszköz, valamint anyag őrzés, okmány vezetés. Igény szerint porta szolgálatot is biztosítunk.

Járőrözés során az őr a külső és belső területet is átvizsgálva tudja megvédeni az objektumot.

Személyvédelem lehet részleges, vagy teljes körű. Részleges esetén a biztosítás csak időszakos, illetve korlátozott. A teljes körű élő erős személyvédelem kiterjed a védett személy teljes tartózkodási helyére, és családtagjaira is.

Sportesemények és rendezvények biztosítása esetén a parkolóhelyek biztosítása is hozzá tartozik a vagyonőreink munkájához, valamint a beléptetés, mely közben ügyelnek a közbiztonságra, kiszűrik a veszélyes eszközöket, ellenőrzik a csomagokat és ruházatot. Őreink jól képzett, kulturált, ugyanakkor határozott fellépésűek, így azonnal kezelik a konfliktus helyzeteket. Igény szerint a rendezvény alatt folyamatos járőr szolgálatot biztosítunk.

A kombinált őrzés ezek valamilyen kombinációja.

Az élő erős őrzés-, védelem területén dolgozó munkatársaink kvalifikált biztonsági szakemberek, akik különböző fegyveres testületeknél szereztek tapasztalatot, vagy továbbképzésen vettek részt, így szerezve meg a képesítést. Közülük önálló területvezetőket is ki lehet jelölni szakmai tapasztaltuk alapján.